Απεικονιστικό

Απεικονιστικό

Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος

Το σύστημα Philips Panorama 1.0T/προσφέρει, μεταξύ άλλων, έναν μεγάλο αριθμό εξελιγμένων τεχνικών
χαρακτηριστικών: 
 
 • – Συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τη λήψη εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας σε χαμηλούς χρόνους εξέτασης
 • – Προσφέρει χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • – Καταπολεμά το αίσθημα της «κλειστοφοβίας» με το διευρυμένο άνοιγμά του και τη μείωση του μήκους του εξεταστικού πεδίου
 • – Διαθέτει μοναδική γωνία θέασης 360 μοιρών.
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε τις δυνατότητες του νέου Μαγνητικού Τομογράφου στα παιδιατρικά
περιστατικά. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η χρήση ήπιας καταστολής, μιας μεθόδου, η οποία μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο εξέτασης, έως 6 ώρες.
Αντίθετα, με τη χρήση του Ambient Experience που διαθέτει το συγκεκριμένο απεικονιστικό σύστημα,
ελαττώνεται το άγχος που βιώνουν τα παιδιά, πριν και κατά τη διενέργεια της εξέτασης.
 
Η προμήθεια του πρώτου και μοναδικού Ανοικτού  Μαγνητικού Τομογράφου Υψηλού Πεδίου 1.0 Τ. της PHILIPS, με περιβάλλον Ambient Experience, στο νομό των Κυκλάδων, από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών έρχεται να ενδυναμώσει το ήδη υψηλών προδιαγραφών Απεικονιστικό τμήμα τoυ Πολυϊατρείου της Διαγνωστικής Νάξου Α.Ι.Ε. (Αξονικός Τομογράφος Σύγχρονης Τεχνολογίας Philips Brilliance 64 Τομών), στο οποίο διενεργούνται το σύνολο των απεικονιστικών εξετάσεων, προσφέροντας αξιόπιστα αποτελέσματα και τη βέλτιστη διάγνωση.

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Αξονικός Τομογράφος 64 τομών PHILIPS.

Ο μοναδικός στις Κυκλάδες και ο πρώτος στο Αιγαίο.

Αξονική Τομογραφία όλων των ειδών και σε 3D απεικόνιση. Επίσης διενεργούνται ειδικές αξονικές όπως:

 • – Αξονική Αγγειογραφία
 • – Αξονική αναίμακτη στεφανιογραφία 
 • – DENTAL SCAN
 • – Κατευθυνόμενες βιοψίες όγκων

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ TRIPLEX

Διαθέτουμε σύγχρονο υπερηχοτομογράφο με πληθώρα κεφαλών, για την εκτέλεση όλων των ειδών των υπερήχων και triplex αγγείων.
Επίσης πραγματοποιούνται κατευθυνόμενες βιοψίες (FNA).

ΕΜΜΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μειωμένη δόση ακτινοβολίας – υψηλής ευκρίνειας
εικόνες, καθώς και δυνατότητα αποστολής και συνεκτίμησης της
μαστογραφίας από ειδικό Μαστολόγο.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες όλων των ειδών.

Ορθοπαντογράφος

Ψηφιοποιημένες πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (DEXA)

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DEXA είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση και την εκτίμηση του βαθμού οστεοπόρωσης.
Η μέτρηση μπορεί να γίνει:
 
 • – Στην Οσφυική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης
 • – Στο Δεξιό ή Αριστερό ισχίο
 • Στα δύο ισχία(συγκριτική)
 • Στο Μηριαίο οστό
 • Στο Χέρι
 • Ολόσωμη Λιπομέτρηση Σώματος
X