Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • – Αιματολογικές εξετάσεις
 • – Ανοσολογικός έλεγχος
 • – Βιοχημικές εξετάσεις
 • – Γενική εξέταση ούρων
 • – Έλεγχος αλλεργιολογικός
 • – Έλεγχος αναιμίας
 • – Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • – Εξετάσεις πήξης
 • – Εξετάσεις σακχαρώδη διαβήτη
 • – Καρκινικοί δείκτες
 • – Μέτρηση Βιταμινών
 • – Μοριακές εξετάσεις
 • – Ορμονολογικές εξετάσεις
 • – Προγεννητικός έλεγχος
 • – Καλλιέργειες όλων των ειδών
 • – Συνεργασία με κυτταρολογικό και παθολογοανατομικό εργαστήριο.
X