Η εταιρία

Η Εταιρία μας

Η Διαγνωστική Νάξου ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας διαγνωστικών απεικονιστικών ιατρικών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του απεικονιστικού εξοπλισμού, ενώ με τη βοήθεια σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία σε μόνιμη βάση με τους πλέον ειδικούς και καταξιωμένους ιατρούς και ιατρικά ιδρύματα για την άμεση και ορθή διάγνωση των ιατρικών προβλημάτων.
Γνωρίζοντας τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των Κυκλάδων και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στις μετακινήσεις των ασθενών, το προσωπικό του κέντρου, εργάζεται με σκοπό την καλύτερη και όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξυπηρέτηση του εξεταζόμενου.
Παράλληλα η δημιουργία ψηφιακού ιατρικού ιστορικού του ασθενή στο κέντρο μας αποτελεί βάση αναφοράς που βοηθάει στη συνεχή παρακολούθηση και την πλήρη διεκπεραίωση του ιατρικού προβλήματος.