Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας.

  • Αξονικός Τομογράφος 64 τομών PHILIPS. Ο μοναδικός στις Κυκλάδες και ο πρώτος στο Αιγαίο. Αξονική τομογραφία όλων των ειδών και σε 3D απεικόνιση, επίσης, διενεργούνται ειδικές αξονικές όπως: αξονική αγγειογραφία, αξονική αναίμακτη στεφανιογραφία, DENTAL SCAN, κατευθυνόμενες βιοψίες όγκων.

Τμήμα υπέρηχων και έγχρωμα Triplex.

  • Υπερηχοτομογράφος Philips IU22 με πληθώρα ηχοβόλων κεφαλών. Έχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ειδών υπερήχων και TRIPLEX. Επίσης πραγματοποιούνται κατευθυνόμενες βιοψίες (FNA).

Τμήμα έμμεσης ψηφιακής μαστογραφίας.

  • Μαστογράφος SOPHIE PLANMED κατασκευής Νοεμβρίου 2010. Μειωμένη δόση ακτινοβολίας, υψηλής ευκρίνειας εικόνες καθώς και δυνατότητα αποστολής και συνεκτίμησης της μαστογραφίας από ειδικό μαστολόγο.

Ακτινολογικό Τμήμα.

  • Ακτινολογικό σύστημα VILLA MOVIPLAN κατασκευής Δεκεμβρίου 2010. Ορθοπαντογράφος VILLA ROTOGRAPH EVO κατασκευής Δεκεμβρίου 2010. Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας NORLAND κατασκευής Οκτωμβρίου 2010.

Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας. (προσεχώς)

  • Θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει ανοικτός μαγνητικός τομογράφος για την εκτέλεση όλων των ειδών μαγνητικών τομογραφιών.

Μικροβιολογικό Τμήμα.

  • Αιματολογικές εξετάσεις, ανασολογικός έλεγχος, βιοχημικές εξετάσεις, γενική εξέταση ούρων, έλεγχος αλλεργιολογικός, έλεγχος αναιμίας, έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εξετάσεις πήξης, εξετάσεις σακχαρώδη διαβήτη, καρκινικοί δείκτες, μέτρηση βιταμινών, μοριακές εξετάσεις, ορμονολογικές εξετάσεις, προγεννητικός έλεγχος, καλλιέργειες όλων των ειδών. Συνεργασία με κυτταρολογικό και παθολογοανατομικό εργαστήριο.