Στοιχεία επικοινωνίας

Χώρα Νάξου, περιοχή Έλλης.
Στάση Φικάς.