Τα πιο σύγχρονα απεικονιστικά συστήματα.

- Ο πρώτος σύγχρονος αξονικός τομογράφος 64 τομών στο Αιγαίο.
- Μαγνητικός τομογράφος τελευταίας τεχνολογίας (προσεχώς).

Είμαστε πάντα στο πλευρό σας.

- Συμβάσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
- Εξυπηρετούμε τα επείγοντα όλο το 24ωρο!